Strona główna
W związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwracamy się do mieszkańców miasta Grajewo z apelem o czujność i wrażliwość na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu osób narażonych na działanie niskich temperatur. Trudne warunki pogodowe wywołują niepokój i poczucie niepewności u osób i rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie samodzielnie zabezpieczyć się przed zimą. Osoby bezdomne, starsze, niepełnosprawne, samotne jak co roku będą wymagały wsparcia i pomocy ze strony instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, a także mieszkańców naszego miasta.
Każdej zimy osoby bezdomne szukają schronienia w piwnicach, na klatkach schodowych, w opuszczonych budynkach, altankach ogrodowych, na strychach oraz dworcach. Nieodpowiednie warunki oraz brak identyfikacji takich miejsc staje się najczęstszą przyczyną tragicznych w skutkach zdarzeń. Wieloletnie doświadczenia innych miast pokazują, że w sposób szczególny na zamarznięcie narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie wdraża w tym okresie różnorodną pomoc o charakterze pieniężnym i niepieniężnym. Pomagamy m.in. w zakupie opału, leków, żywności, czy też odzieży i obuwia zimowego. Na bieżąco współpracujemy ze Schroniskiem im. Św. Ojca Pio w Ełku, prowadzonym przez Caritas Diecezji Ełckiej (ul. Kościuszki 27, 19-300 Ełk), Schroniskiem dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ełku prowadzonym przez Stowarzyszenie MONAR (ul. Dąbrowskiego 3c, 19-300 Ełk) oraz Schroniskiem dla Osób Bezdomnych MARKOT w Garbasie Drugim (Garbas Drugi 18, 16-424 Filipów). Ponadto w budynku Domu Dziennego Pobytu "Klub Seniora" w Grajewie przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B (tel. 86 272 68 69) od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 ? 13.00 wydawane są ciepłe posiłki na podstawie decyzji MOPS w Grajewie przyznającej posiłki w ww. Domu.
Jesteśmy przekonani, że podjęte przez Państwa działania, szybkie alarmowanie odpowiednich służb oraz skoordynowanie działań między instytucjami, pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy. Zrozumienie tego problemu jest przejawem troski o wszystkich mieszkańców naszego miasta oraz wrażliwości na sprawy osób potrzebujących, najbiedniejszych, niejednokrotnie zepchniętych na margines życia społecznego. Pragniemy w tym miejscu podkreślić Państwa ważną rolę we współdziałaniu z instytucjami pomocowymi, ponieważ współpraca oraz sprawna wymiana informacji jest gwarantem bezpieczeństwa i skuteczności podejmowanych działań. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że udział mieszkańców miasta we wsparciu osób potrzebujących jest niezwykle ważny.

Wszelkie niepokojące sytuacje prosimy zgłaszać właściwym instytucjom:

- Policja: tel. (86) 474 18 12 lub tel. alarmowy 997

- Pogotowie Ratunkowe: tel. alarmowy  999

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie tel. 86 273 08 60

- Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ełku tel. 87 562 55 78

- Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Garbasie Drugim tel. 87 569 62 40

- Schronisko im. Św. Ojca Pio w Ełku, tel. 504 070 405

- Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych: 800 444 989 (dla województwa podlaskiego)

Państwa szybka reakcja może uratować komuś życie.

Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim - stan na 21.02.2020 r.

 
Zapytanie ofertowe

Instalacja Klimatyzacji w "Klubie Seniora" mieszczącym się w budynku

przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2B w Grajewie

 

Plik:

Zapytanie i oferta

 

 

Zapytanie ofertowe

Modernizacja łazienki w  "Klubie Seniora" mieszczącej się w budynku

przy  ul. Konstytucji 3-go Maja 2B w Grajewie

 

Plik:

Zapytanie i oferta

 

 

Dziękujemy żołnierzom 13 Batalionu Lekkiej Piechoty w Łomży I Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy wraz z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie w dniu 3 września 2020 r., pomogli w rozładunku 13 ton żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa dla osób potrzebujących z naszego miasta.

Produkty z Banku Żywności w Suwałkach zostały następnie rozdane dla osób uprzednio zakwalifikowanych przez pracowników MOPS, zamieszkujących na terenie naszego miasta.

To już kolejny raz kiedy pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mogli liczyć na pomoc i wspólną współpracę z Podlaską Brygadą Obrony Terytorialnej.