Strona główna

W związku z trudnymi warunkami pogodowymi związanymi z okresem zimowym i niskimi temperaturami Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie nie zapomina o osobach najbardziej narażonych na wychłodzenie. Pracownicy socjalni regularnie kontrolują sytuację osób bezdomnym, samotnych i starszych z terenu miasta Grajewo.

Stale monitorują miejsca, w których osoby takie przebywają lub mogą przebywać.

Każdej osobie, która zgłosi się do Ośrodka zostaje udzielona pomoc zgodnie z oczekiwaniami. Osobom bezdomnym organizowane jest wsparcie zarówno w formie żywności i odzieży , którą mogą odbierać w Ośrodku, jak i finansowe jeśli zajdzie taka potrzeba.

Osobom wyrażającym chęć skorzystania ze schroniska, ogrzewalni czy noclegowni, zostaje udzielona pomoc zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i możliwościami Ośrodka.

Pracownicy Socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie w okresie zimowym od 3lat współpracują z dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji w Grajewie w ramach akcji "Nie bądźmy obojętni".


 

Wnioski elektroniczne od 01.02.2021r.,

w formie papierowej od 01.04.2021r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie przypomina, że w związku z rozpoczęciem nowego okresu świadczeniowego od 1 lutego 2021 r. można składać elektronicznie wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+).

Wnioski elektroniczne można składać za pomocą:

  • portalu informacyjno-usługowego emp@tia,
  • elektronicznej platformy usług administracji publicznej epuap,
  • platformy usług elektronicznych PUE ZUS,
  • systemów teleinformatycznych banków świadczących usługi drogą elektroniczną,

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego w formie papierowej będzie można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie (punkt podawczy Ośrodka- wejście od ulicy Strażackiej) od dnia 01.04.2021r. w godzinach od 7.30 do 15.30.

W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii zachęcamy Państwa do pobrania odpowiednich formularzy wniosków ze strony internetowej tut. Ośrodka, wypełnienie ich i umieszczenie w skrzynce podawczej znajdującej się na budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie.

Ponadto apelujemy do Państwa o składanie wniosków drogą elektroniczną bez konieczności wizyty w urzędzie.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i konieczności udzielenia dodatkowych informacji pracownicy Działu świadczeń pozostają do dyspozycji pod numerem telefonu (86) 273-08-76.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

NA ŚWIADCZENIE USŁUG SCHRONIENIA

DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z TERENU MIASTA GRAJEWO W 2021 ROKU

 

Informacja

 

Wigilie z myślą o osobach samotnych i najuboższych

Święta Bożego Narodzenia to czas serdeczności, radosnego oczekiwania, przebaczenia, refleksji oraz okazywania sobie wzajemnie troski i miłości. W tym czasie otwieramy swoje serca szerzej niż zazwyczaj, myśląc i wspierając tych najbardziej potrzebujących.

Wigilia Maltańska - Restauracja Balton

W dniu 23.12.2020 r. Zakon Maltański przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie po raz trzeci zorganizował Wigilię dla osób samotnych z terenu Miasta Grajewo. Do skorzystania z tej formy pomocy zostało zakwalifikowanych 130 osób. Z uwagi na stan pandemii w kraju spotkanie odbyło się w zupełnie innej niż w latach poprzednich formie. Restauracja Balton przygotowała tradycyjne potrawy wigilijne, które mieszkańcy Grajewa odbierali osobiście wraz z życzeniami od pracowników MOPS: Pani Katarzyny Kowalczuk, Katarzyny Szlejter, Iwony Dubois i Moniki Cybulskiej. Potrawy zostały zapakowane dla każdego uczestnika indywidualnie. Osobom, które z różnych przyczyn samodzielnie nie były w stanie zgłosić się po odbiór posiłków dostarczyli je pod wskazany adres pracownicy MOPS w Grajewie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zakon Maltański pomimo trudnej sytuacji i warunków organizacyjnych starał się zapewnić osobom samotnym wsparcie w tym szczególnym świątecznym czasie.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownicy i mieszkańcy Miasta Grajewo dziękują głównym sponsorom Zakonowi Maltańskiemu i Fundacji PGE za okazane serce oraz pamięć o osobach najbardziej potrzebujących z miasta Grajewa.

Galeria zdjęć po linkiem TUTAJ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wigilia - Klub Seniora

W dniu 23.12.2020 roku w Klubie Seniora odbyło się spotkanie wigilijne dla osób samotnych ,starszych lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Spotkanie zostało zorganizowane przez pracowników Klubu Seniora przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie oraz Pastorem Kościół Dla Grajewa Sławomirem Kurysiem .Potrawy wigilijne , które znalazły się na stołach zostały sporządzone przez pracowników i członków klubu. Ze względu na panującą epidemię koronawirusa przygotowane posiłki zostały spakowane w jednorazowe pojemniki i wydane ponad 80 osobom . W tym szczególnym dniu podczas wydawania wigilijnych potraw uczestniczyli: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie Barbara Pieńkowska ,Pastor Kościół Dla Grajewa Sławomir Kuryś oraz Kierownik Klubu Seniora Waldemar Wieczorek z pracownikami: Panią Dorotą Zelman, Ewą Pęcak i Dariuszem Brzostowskim. Nie zabrakło gości, potraw wigilijnych oraz życzeń i świątecznej atmosfery.

Galeria zdjęć po linkiem TUTAJ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wigilia - Świetlica Środowiskowa "Przystań"

W dniu 30. 12.2020 r. w Świetlicy Środowiskowej "Przystań" odbyło się spotkanie wigilijne online w ramach realizacji projektu Świetlica Środowiskowa w Grajewie.

Celem spotkania była integracja dzieci i rodzin oraz kultywowanie tradycji świątecznych wśród podopiecznych świetlicy.

W celu realizacji zadania zostały zakupione paczki świąteczne dla dzieci uczestniczących w projekcie Świetlica Środowiskowa w Grajewie.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju oraz ograniczenia związane z wymogami reżimu sanitarnego spotkanie świąteczne odbyło się w formie online, za pośrednictwem platformy ZOOM. W związku z powyższym planowane spotkanie i poczęstunek dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej nie mogły się odbyć w formie tradycyjnej. W spotkaniu online uczestniczyło 20 dzieci ze świetlicy ( 10 chłopców i 10 dziewczynek), koordynator projektu z OWOP, Kierownik Świetlicy, informatyk oraz wychowawcy świetlicy.

Plan przebiegu spotkania:

- Powitanie uczestników na Platformie ZOOM;

- Wspólne rozwiązywanie krzyżówki o tematyce świątecznej (hasło: Wesołych Świąt);

- Wspólne rozwiązywanie rebusów ( hasła: Wigilia, Choinka, Kolęda, Gwiazda Betlejemska);

- Pogadanka na temat tradycji bożonarodzeniowych;

- Zajęcia z papieroplastyki ( Mikołaj - składanka origami);

- Wspólne kolędowanie ( śpiewanie Pastorałki "Bosy pastuszek");

- Rozmowa kierowana na temat minionych Świąt Bożego Narodzenia;

- Życzenia noworoczne na 2021 rok;

- Informacja na temat rozplanowania godzinowego odbioru paczek świątecznych;

- Zakończenie spotkania online.

Przebieg spotkania został zaplanowany i zrealizowany przez wychowawców świetlicy: Panią Elżbietę Łajewską, Panią Katarzynę Pieńkowską oraz Pana Kierownika Waldemara Wieczorka.

Galeria zdjęć po linkiem TUTAJ.