Strona główna

Dyrektor MOPS w Grajewie informuje, że w 2019r. weszły zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+). Osoby, które złożyły wnioski od dnia 1 lipca 2019r. posiadają ustalone prawo do tego świadczenia do dnia 31.05.2021r., W związku z tym nie ma potrzeby ponownego składania wniosku.

Powyższa informacja nie dotyczy rodziców dzieci nowonarodzonych.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie informuje, iż w związku z art. 130 § 2 KP dzień 12.06.2020 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników MOPS Grajewo za święto przypadające w sobotę, tj. dnia 15.08.2020 r.

W związku z powyższym w dniu 12.06.2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie będzie zamknięty.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie informuje, że w sprawach dotyczących wypłat oraz wniosków świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego należy kontaktować się z pracownikami MOPS pod nr telefonu:

86 273 08 66

86 273 08 76

 

KOMUNIKAT
z dnia 31 marca 2020 r.

BURMISTRZ MIASTA GRAJEWO
INFORMUJE

o sporządzeniu wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Mieście Grajewo

Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej zarządzeniem nr 222/20 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 31 marca 2020 r. określono szczególne formy udzielania pomocy dla lokalnej społeczności w Mieście Grajewo.

Wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Grajewa, w szczególności dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, a także osób objętych obowiązkową kwarantanną domową, które nie sa w stanie własnym staraniem zapewnić sobie zaopatrzenia obejmuje:

1) zakup i dostarczanie posiłku lub produktów żywnościowych,

2) zakup i dostarczanie niezbędnych artykułów pierwszej potrzeby,

3) zakup i dostarczanie leków zaleconych przez lekarza.

Koszty pomocy określonej pkt 2 i 3 ponosi Wnioskodawca.

Uwzględnienie w wykazie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Grajewa następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego, złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie, w formie:

- elektronicznej na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- telefonicznie: 862730860 (w godzinach od 730 do 1530)

 

Wniosek do pobrania