Strona główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie

Informacja o wyniku naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze - informatyk

Grajewo, 2017-09-20

INFORMACJA Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie

o wyniku naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze - informatyk

 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie

 

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)

informuję o wyniku naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze - informatyk w Miejskim Ośrodku Pomocy

Społecznej w Grajewie

I. Nazwa i adres jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strażacka 6,
19-200 Grajewo;

II. Stanowisko urzędnicze: informatyk

III. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wyłoniony został Pan Robert Kurzątkowski

zamieszkały w Grajewie.

IV. Uzasadnienie dokonania wyboru:

 

Poprawiony (środa, 20 września 2017 10:01)

Więcej…

 

NABÓR NA STANOWISKO - INFORMATYK

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRAJEWIE  OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO - INFORMATYK

 

1. Nazwa i adres jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie, ul. Strażacka 6

2. Określenie stanowiska: Informatyk w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem (konieczne do podjęcia pracy):

a) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku informatyka ? wykształcenie średnie z 3-letnim stażem pracy na stanowisku informatyka lub wyższe,

b) znajomość Ustaw: o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o ochronie danych osobowych,

c) znajomość baz danych firebird, MS SQL w stopniu administracyjnym.

Poprawiony (wtorek, 05 września 2017 13:15)

Więcej…

 

GCAI II - Wybór oferty - trener - Warsztaty ogrodnicze

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej
w Grajewie w przedmiocie procedur wyłaniania kadry, wykonawców i dostawców w ramach projektu ?Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II? zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ? wartość zamówienia jest mniejsza niż 30 000 Euro. W związku z tym wyboru dokonano w oparciu o art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz
w powiązaniu z kryteriami podanymi w ogłoszeniu o naborze.

 

Poprawiony (czwartek, 31 sierpnia 2017 13:14)

Więcej…

 

GCAI II - Poszukiwany trener - Warsztaty porządkowo-ogrodnicze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie w związku z realizacją projektu: ?Grajewskie Centrum

Aktywnej Integracji 11? ogłasza nabór na stanowisko: TRENERA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH ? prowadzenie warsztatów porządkowo-ogrodniczych

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (obejmujący okres realizacji projektu tj. od września do grudnia 2017 r.)

Wymagania niezbędne:

?minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyką szkoleń lub co najmniej 200 przeprowadzonych godzin szkoleniowych

?niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

?doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów,

?prowadzenie dokumentacji szkoleniowej (dziennik zajęć, lista obecności, itp.)

?stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

?komunikatywność, odpowiedzialność, empatia, umiejętność współpracy,

?doświadczenie w pracy szkoleniowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

? warsztaty w wymiarze 341 godzin

Wymagane dokumenty:

1. CV

2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, kursów i szkoleń.

 

Poprawiony (piątek, 18 sierpnia 2017 08:21)

Więcej…

 

Świadczenie wychowawcze (500+)

 

Jednocześnie informujemy, że obecny okres wypłacania świadczenia wychowawczego obowiązuje do 30 września 2017.

Załączniki:

- Wniosek na Świadczenie Wychowawcze - nowy okres

- Wniosek na Świadczenie Wychowawcze - obecny okres

 

 

Poprawiony (czwartek, 03 sierpnia 2017 09:18)