Strona główna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Przygotowanie oraz dostarczenie posiłków dwudaniowych dla pensjonariuszy "Klubu Seniora" w Grajewie w ilości około 23000 zestawów obiadowych w stosunku rocznym na 2018 r.

Załączniki:

Informacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

ZAMÓWIENIA NA USŁUGI:

Przygotowanie oraz dostarczanie posiłków dwudaniowych dla pensjonariuszy "Klubu Seniora" w Grajewie w ilości ok. 23 0000 zestawów obiadowych w stosunku rocznym na 2018 rok.

 

Specyfikacja

Załączniki

 

Dziś w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, pracownice Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie: Pani Jolanta Bołtruczuk,
Pani Celina Krysztofik
i Pani Joanna Męczkowska odebrały z rąk Wojewody Podlaskiego Złote Medale Prezydenta RP za długoletnią służbę.

Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo, Halina Muryjas-Rząsa
Przewodnicząca Rady Miasta i Barbara Pieńkowska Dyrektor MOPS Grajewo składają serdeczne gratulacje i życzą satysfakcji
z wykonywanej pracy oraz dalszych sukcesów!

"Wasze serca biją zawsze dla innych..." ten cytat doskonale obrazuje i podsumowuje służbę pracowników socjalnych. Został on użyty przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Posła na Sejm RP Jarosława Zielińskiego w liście z życzeniami, który Poseł przesłał z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

 

 

Realizacja zatrudnienia socjalnego w ramach projektu Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II w CIS

Centrum Integracji Społecznej w Grajewie współdziała z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w realizacji projektu pt. Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu zostało zatrudnionych 5 uczestniczek warsztatu opieki nad osobami starszymi i chorymi oraz 5 uczestników warsztatu porządkowo-ogrodniczego.

W ramach praktyk uczestniczki niosą nieodpłatną pomoc pacjentom w Szpitalu Ogólnym im. W. Ginela w Grajewie na Oddziale Internistyczno- Kardiologicznym pod baczną obserwacją trenera. Natomiast uczestnicy warsztatu porządkowo- ogrodniczego nadal odbywają praktykę w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o. o, gdzie dbają o tereny zielone w parkach miejskich miasta Grajewo, itp. Uczestnicy mieli również okazję na odbycie bezpłatnej praktyki na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie. Zajmowali się koszeniem trawy, grabieniem liści i sprzątaniem terenu szkoły. Chętnie podjęli się nowego zadania i wywiązali się z przydzielonych im obowiązków. Owa praktyka była wykonywana pod okiem opiekuna. Uczestnicy oprócz odbywania praktyk, wykazują się również zdolnościami artystycznymi. Z wielkim zaangażowaniem zajmują się wykonywaniem elementów do rękodzieła.

Udział uczestników CIS w ramach projektu jest szansą na integrację oraz nabycie doświadczenia zawodowego.

Autor: Centrum Integracji Społecznej